2014 - SDH Jistebnice

Přejít na obsah

2014

SDH Jistebnice > Akce > Činnost sboru

ROK 2014
Letošní rok jsme zahájili 11.ledna návštěvou družebního SDH v Jistebníku,kde se našich sedm členů zúčastnilo oslav 80.výročí založení jejich sboru.

Pokračovali jsme naším tradičním plesem,který se uskutečnil 18.ledna.Poté následovala 24.ledna v naší velké klubovně hodnotící výroční valná hromada okrsku.

V měsíci únoru proběhlo školení zásahové jednotky a první letošní kulturní akce byla setkání farníků, kteří si připomněli formou zajímavé besedy, spojenou s promítáním fotografií, svůj loňský zájezd do Lendaku na Slovensko, což je rodiště pátera Mikoláše, který spravuje i Jistebnickou farnost. Této akce se zúčastnilo na naší klubovně skoro 60 posluchačů.

V březnu jsme uspořádali valnou hromadu s oslavou MDŽ.V tomto měsíci jsme též zřídili živnost na prodej alkoholu. Dále proběhla další beseda a to14.březzna o Vietmanu. Náš spoluobčan, českým jménem Petr, který provozuje svůj obchod v Nákupním středisku, byl doma na návštěvě své rodiny. Jeho pozvání k návštěvě Vietnamu přijali také pan Josef Dikan z Jistebnice a pan Arnošt Müller ze Smrkova. Jednalo se o návštěvu Petrovy rodiny a různých zajímavostí v této asijské zemi. Opět jsme zhlédli řadu skoro dokumentárních fotografií, poslechli si spoustu zajímavých vyprávění a zhlédli řadu upomínkových předmětů. Návštěva této akce byla okolo 40 účastníků.

Podobná byla i další taková poučná beseda, 11.dubna o Srí Lance / dříve Cejlon /. Tento ostrov v Indickém oceánu, navštívila, jistebnická občanka slečna Jaruška Klejmová se svým přítelem Vaškem. Nechali se letecky přepravit na ostrov a pak asi 10dní putovali, jak se říká, kam je nohy nesly. Jako vzpomínku na jejich cestu, jsme měli opět možnost zhlédnout řadu zajímavých snímků, různé zážitky, z jejich cestování a opět i různé upomínkové předměty.Hasičskou klubovnu při této akci navštívilo 35 zájemců.

V měsíci dubnu jsme ulevili životnímu prostředí sběrem železného šrotu v našem městě.

3.května jsme se zúčastnili prvního kola požárního sportu v Orlově dvěma družstvy mužů a jedním družstvem žen.
Naší další společenskou akcí byla svatba Evy Netolická,která se konala 19.června a naší povinností bylo provedení řádného šraňku na této svatbě.

Koncem měsíce června jsme opět stavěli táborovou základnu pro uspořádání letního tábora pro naše mladé hasiče.Následně jsme se 5.červece zúčastnili pohárové soutěže pořádané SDH ve Smrkově. Této soutěže jsme se zúčastnili jedním družstvem mužů a čtyřmi družstvy mladých hasičů.

21.srpna pořádal náš br.Karel Dinda oslavu sedmdesátých narozenin,které jsme se též zúčastnili. Další den nato jsme na poslední cestě doprovodili našeho Zasloužilého hasiče br. Františka Děda st.

Ve dnech 22.-24.srpna jsme zajišťovali pro naše cyklisty (SPSVD)servis na cyklistických závodech a to ve formě zapůjčení velkého stanu,umývání kol a zajištění sprch pro závodníky.

Poslední sobotu v měsíci říjnu jsme opět uspořádali pálení vater na počest T.G.Masaryka.

Na začátku měsíce listopadu (7.11.) proběhla opět další beseda,která se týkala tentokrát Ruska a Mongolska.Tyto země navštívil náš spoluobčan Honza Rukavička,který nám sdělil své zážitky z tohoto výletu a měli jsme možnost zhlédnout mnoho zajímavých fotografií.Tuto besedu navštívilo čtyřicet posluchačů.Další kulturní akce proběhla 22.listopadu,kde členové Jednoty ze Sezimova Ústí pro naše nejmenší spoluobčany sehráli loutkové divadlo.

Naše výroční valná hromada proběhla 6.prosince a na to 19. prosince se konala ustavující valná hromada výboru, na které bylo odsouhlaseno toto složení nového výboru: Starosta -Blahoslav Němeček, místostarosta-Jaromír Netolický,jednatel-Stanislav Děd st.,velitel-František Děd, zástupce velitele-Miroslav Maňák, hospodářka-Jitka Tučková, referent mládeže-Zuzana Bojková,referent žen-Veronika Maňáková,strojník- Josef Kolář,Referent MTZ-Petr Miňha,preventista-Michal Miňha,členové výboru-Karel Jahoda a Radek Muž,předseda kontrolní a revizní komise-Karel Novák ml.,členové KRK-Jana Kortanová a Věra Dědová,kronikář-Jaroslav Pejša.

Návrat na obsah